Våra tjänster

Man kan inte vara bäst på allt men vi vet att vi kan det man bör kunna inom städning, rengöring och sanering i lokaler där människor normalt vistas.

Utöver dessa huvudsakiga tjänster har vi också på kunders begäran kompletterat vårt utbud med andra närliggande tjänster som exempelvis gräsklippning och snöröjning.

Walles Städ AB Walles Städ AB Walles Städ AB